Våra yttersulor ger dig många alternativ

Yttersulans egenskaper


Hos New Feet designar vi våra egna yttersulor. Vi använder olika material beroende på uppgiften. Vi lägger stor vikt vid två egenskaper hos våra yttersulor:
· de måste vara stabila i hälen och
· flexibla i framfoten i varierande grad.

Vi uppnår dessa egenskaper genom att bädda in en led (förstyvning) i sulan. Flexibiliteten i framfoten beror på yttersulans design och material. Ibland använder vi en 2-komponentsula, där vi kan justera framfotens flexibilitet mer exakt.

Yttersulornas form måste matcha den läst skon är byggd på. Här kan du läsa mer om läster.

Gångfunktion

 

Gångfunktion I den ortopediska världen är det ofta nödvändigt att ge din gång en hjälpande hand. Detta görs ofta genom att lägga till en gångfunktion i skorna - genom att runda hälen och frampartiet. På New Feet arbetar vi med 3 grader av gångfunktion:

 

Enkel gångfunktion
finns i följande yttersulor (se lästnummer här: Lästerna 9, 11, 34, 35, 45, 47, 48, 53, 62, 65, 71)

Medium gångfunktion
finns i följande yttersulor (se lästnummer här : Lästerna 2, 4, 10, 12, 17, 43, 49, 66, 68, 72)

Stel gångfunktion
Hittar du i Professional-kollektionen (se lästnumren i översikten här) med läst 1, 3, 4

Välj en sko med medium gångfunktion

Feels like new feet